LOGOPEED

Lõvimeris töötab LOGOPEED, Kaia Maripuu.

Soovijatel on võimalik registreerida ennast eravastuvõtule.

 


 

 

LÕVIMERI OOTAB ENDA JUURDE VAHVAID LAPSI

2018/2019 õppeaastaks

 

Ootame oma kodusesse  majja muusikahuvilisi  lapsi, et koos mängida, maailma avastada ja koolitarkustega tutvust teha. Lapsi ootavad meie  sõbralikud õpetajad ning parim koolieelne haridus.

Lisaks tavapärasele riiklikule raamõppekavale saavad lapsed 4-5 korda nädalas muusikatunde, osaleda erinevates spordiprogrammides ja muuseumitundide haridusõppes. Lastel on võimalus valida individuaaltunde laulmises või pilliõppes. Lapsed saavad kogemuse esinedes suurel laval jõulumuusikalis. 

 

KOHATASU käesoleval õppeaastal on 495.00 EUR, millest arvestatakse maha KOV toetus ja saadakse tagasi ükskord aastas tulumaks. Lisanduvad toidurahad.

Merekarbikeste koolirühmas /5-7 aastat/ on 2 vaba kohta

Merelaste aiarühmas/3+4 aastat/ on 3 vaba kohta

 

Lisaks kooliks ettevalmistusele on lastel võimalik saada hea muusikaline alusharidus, mis on väga heaks aluseks, et jätkata õpinguid muusikakoolides.


 

Lisainformatsioon telefonidel: +372 55535578