EESMÄRGID 2016-2017 õa

1. Lugemine ja lastekirjandus. Tutvustada tuntuid lasteraamatuid ja laste raamatute klassikat, et tekiks huvi lugemise vastu. Samas toetada laste kõne arengut, et läbi raamatute saada aru väärtushinnangutest.

 

2. Avastada muusikamaailma audio-visuaalse materjali ja raamatukogu kaudu.

 

3. Õppe- ja kasvatustegevuse tagasiside. Arenguvestlused, ümarlauad, arvamusringid.

 

4. Loodushoid, keskkonda säästev suhtumine. Oskused, teadmised ja vastutus lemmikloomade pidamisest.

 

 

 

Muudetud: 02.09.2016