1. Lugemine ja lastekirjandus. Tutvustada tuntuid lasteraamatuid ja laste raamatute klassikat, et tekiks huvi lugemise vastu. Samas toetada laste kõne arengut, et läbi raamatute saada aru väärtushinnangutest.

 

2. Avastada muusikamaailma audio-visuaalse materjali ja raamatukogu kaudu.

 

3. Õppe- ja kasvatustegevuse tagasiside. Arenguvestlused, ümarlauad, arvamusringid.

 

4. Loodushoid, keskkonda säästev suhtumine. Oskused, teadmised ja vastutus lemmikloomade pidamisest.

 

 

 

Muudetud: 02.09.2016