LASTEAIA NÕUKOGU

2016/2017 õppeaastal kuulub Lasteaia Nõukogusse 6 liiget, kelleks on:

  • lasteaia pidaja,
  • lasteaia juhataja,
  • Merekarbikeste rühma esindaja,
  • Merelaste rühma esindaja,
  • Lõvinupsude rühma esindaja,
  • õpetajate esindaja.