Lasteaia kohatasu on 2015/2016 õppeaastal 455 €,

 millele lisandub söögiraha 2.80 € päevas

(vaata toitlustamise põhimõtteid ja toidurahade arvestamist).

 

Lasteaia kohatasust arvestatakse maha KOV toetus.

Lasteaia kohatasust saadakse tagasi üks kord aastas üksikisiku tulumaks.

 

Kohatasu sisaldab:

  • Õppe- ja kasvatustegevust vastavalt lasteaia õppe- ja tegevuskavale

  • Õppe-ja kasvatustegevusteks vajalikke vahendeid

  • Personali töötasusid osaliselt

  • Transpordikulusid

  • Erinevaid haridus- ja spordiprojekte

  • Muuseumide, teatrite, spordisaalide külastusi

  • Lasteaia ühisüritusi, mille summad sätestab vanemate nõukogu otsus

  • Sünnipäeva- ja jõulukingitust, mille maksumuse sätestab vanemate nõukogu otsus

 

Lasteaia kohatasu on õigus muuta üks kord õppeaasta jooksul

lastevanemate nõukogu otsusega.

 

Harku valla toetus 200.00€

 Tallinna linna toetus 111.60€

 

NB! Ajutine lapsehoiuteenus 505.00€ kuus,

millele lisanduvad toidurahad!

 

Osaline koormus on võimalik ainult sõimerühmas ja

siis on kohatasu 355.00 eurot.

Kohatasust arvestatakse maha KOV toetus. Lisanduvad toidurahad.

Osalise koha saadavust palun küsida tel. 555 355 78.

 

 

 

Muudetud 18.09.2015