ALATES SEPTEMBRIST 2015 TÖÖTAB LÕVIMERIS LOGOPEED

 

 

Kaia Maripuu

Töötan minilasteaias “Lõvimeri”  logopeedina alates 1.09.2015.a.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli logopeedina 1981.aastal ning töötanud samal erialal 34 aastat. Oman logopeedi kõrgeimat, 8.kutsekvalifikatsiooni taset (vt http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused).

Põhitööks on olnud laste kõnehindamine, kõneravi läbiviimine ning lapsevanemate, pedagoogide jt osapoolte nõustamine. Olen tegelnud lastega, vanusest 4. elukuust kuni 22. eluaastani.

Töötanud olen  lasteaia-, kooli-, logopeediakabineti, rehabilitatsioonikeskuse, õppenõustamiskeskuse ja nõustamiskomisjoni logopeedina. Lisaks põhitööle olen koolitanud lasteasutuste pedagooge ning  logopeedia üliõpilasi Tartu Ülikoolis, eripedagooge ning lasteaiaõpetajaid Tallinna Ülikoolis; olen koostanud õppematerjale, kirjutanud arikleid ning tutvustanud oma eriala meedias.

Oman lisaspestiifikat kuulmis-erivajadusega laste logopeedi/pedagoogina. Valdan, lisaks eesti, inglise ja vene keelele ka eesti viipekeelt.

Varajane märkamine ning kiire arendustegevustega alustamine on logopeedilise kõneravi olulisimaks võtmesõnaks, sest varajases  eas saab lastel kujundada oskusi ning pädevusi, mis mõjutavad või lausa muudavad kardinaalselt lapse kogu eelseisvat elu.

Oma tööaastate jooksul ei ole olnud mitte ühtki last, kellega ma kontakti ei oleks saavutanud. Ma loodan, et nii jätkub see alati!

 

Logopeed võtab vastu aadressil Tiskrevälja 5, Tallinn.

Logopeedi tund kuni 60 minutit maksab 28 eurot.


Vastuvõtule registreerimine:

telefonidel: 555 355 78 või 555 816 88

e-mail: lovimeri@gmail.com