LAAGRITE INFO

LÕVIMERI BALLETINÄDAL“ 150 eur

KOOGEL MOOGEL KOKAKUNST“ 155 eur

ROBOOTIKA JA TEADUS“ 145 eur

EDEVAD EHTED“ 150 eur

Lõvimeri laagrid on väikesed ja sobivad lasteaia, algklassi lastele või vähe pelglikumale lapsele. Laagrite juhendajad on Lõvimeri õpetajad ja erialaspetsialistid. Laagri toidud valmistatakse lasteaia köögis.

 Laagrite hind sisaldab juhendajate, abiliste ja koka tasusid, kõiki materjale, laagriväliseid tegevusi(muuseumide, spordisaalide, kohvikute teatrite külastusi), transporti, kolme söögi korda päevas jne

REGISTREERIMINE

Registreerimine telefoni teel:  + 372 55535578

Registreerimine meili teel: jana.kuusk@gmail.com

Registreerimisel palume märkida: laagri nimetus, lapse nimi ja vanus, lapsevanema nimi, kontakttelefon ja e-post.

Registreerimine on kinnitatud, kui olete oma postkasti saanud laagri kinnituskirja.

Käesoleva aasta laagris osalenud lapse pealt on võimalik saada tulumaksu tagastus!

 

VAJALIK TEAVE 

Laagrikohast saab loobuda tasuta kuni 31.05.2018

Hilisemal teavitamisel kuulub laagriarve tasumisele.

Erandid:

- Lapse haigestumisel 5 päeva enne laagrit, tagastatakse laagritasu 75% kogu laagri maksumusest. Vajalik lapsevanema kirjalik avaldus ja arstitõend.

- Lapse haigestumine laagri ajal, tagastatakse laagritasu 50% iga puudutud päeva eest. Vajalik lapsevanema kirjalik avaldus ja arstitõend.

- Ilma arstitõendita laagrikohast loobumisel raha tagasi ei maksta ja arve kuulub täies ulatuses maksmisele. Lapsevanemal on võimalik oma laagrikoht edasi müüa.(v.a isiklikud rasked ja ettenägematud sündmused. Vajalik lapsevanema kirjalik avaldus. Raha tagastamine poolte kokkuleppel.)

- Raha ei maksta tagasi, kui laps arvatakse laagrist välja kodukorra pideva rikkumise tõttu või kui lapsevanem viib isiklikul põhjusel lapse ära enne laagrivahetuse lõppu.

 

Informeeri laagrijuhendajaid:

- kui lapsel esineb eripärasid, tervislikke seisundeid, mida tuleb jälgida.

- kui laagri päevakavas või menüüs on Sinu lapsele ebasobivaid asju.

 

KODUKORD JA SISEKORRA EESKIRJAD

 1. Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine ei ole lubatud.
 2. Koos rühmaga teedel liikudes tuleb järgida ettevaatusabinõusid.
 3. Süües  tõstetakse toitu ette nii palju, kui soovitakse ära süüa. Lubamatu on toiduga mängimine.
 4. Iga laps vastutab oma kaasa toodud asjade olemasolu eest ise.
 5. Laagrisse ei võeta kaasa oma toiduaineid.
 6. Puhkeaeg on puhkamiseks!Lubatud on vaiksed tegevused, mis ei sega kaaslasi.
 7. Prügi kogutakse ettenähtud prügikorvidess
 8. Ruumidest  lahkudes kustutatakse tuled ( WC, üldkasutatavad ruumid, kust lahkud viimasena).
 9. Laagri üritustest võtavad kõik laagerdajad osa.
 10. Laagri juhendajad ei vastuta kaasa võetud raha, telefonide jm eest.
 11. Kasutatud mänguasjad ja spordivahendid viiakse mängu lõppedes tagasi oma kohale.
 12. Pallimänge mängitakse selleks ettenähtud kohtades.
 13. Suuremad on väiksematele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistavad neid igati.
 14. Kui on mure, siis räägi juhendajaga. Vanemad ei saa ega pea last laagris aitama, aga juhendaja on just selle jaoks!
 15. Teiste laagerdajate isiklike asjade puutumine on rangelt keelatud Kõik rikutud/soditud ja lõhutud laagri vahendid (ka toa mööbel, aknad, uksed, toidunõud, spordivahendid jmt) tuleb lapsevanematel asendada, kinni maksta või remontida.
 16. Kodukorra korduvad tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile laagrimaksumust ei kompenseerita.
 17. Laagripäev kestab 9.00 kuni 17.00. palume lapsele järgi tulla täpselt!
 18. Laps tuleb laagrisse ja lahkub laagrist koos vanemaga, kui ei ole kokkulepitud  teisiti. Laagrist lahkumine ilma vanemata toimub lapsevanema vastutusel ja eelneval kirjalikul nõusolekul!
 19. Lapse riietus peab olema mugav ja ilmastikku arvestav. Laagris peavad olema vahetusjalatsid, peakate, vahetusriided, sokid. Kui laagris on nõutud eririietus, siis leiate info vastava laagri sisu alt. Näit. balletinädalal on nõutav trikoo ja sussid tantsimiseks.
 20. Laps tuuakse laagrisse tervelt. Lapse haigestumisel kutsutakse järgi lapsevanem.
 21. Vaktsineerimiste eest vastutab lapsevanem. Laagrijuhedajatel puudub õigus seda kontrollida.
 22. Laagrijuhendajad jälgivad lapse isiklikku hügieeni. Pikad juuksed peavad olema patsides, lapse käed puhtad ja küüned lõigatudLlapsel ei tohi olla täisid ega muid nakkavaid haiguseid.

 

VÕTA KAASA:

 • Hügieenitarbed (kamm, kuuksekummid, taskurätid)
 • Vihma- ja ilmastikukindlad riided ja jalanõud
 • Soovi korral mõni tore lauamäng
 • Kaisukaru jms.

 

JÄTA KOJU:

 • Tahvelarvuti ja mängukonsoolid